پرش لینک ها

Exclusive Features – New

[vc_row full_width=”stretch_row” gap=”35″ css=”.vc_custom_1616755074141{background-color: #262527 !important;}” responsive_css=”padding_top_large:42px|padding_right_large:2.5vw|padding_bottom_large:12px|padding_left_large:2.5vw”][vc_column css=”.vc_custom_1616755084451{margin-bottom: 30px !important;}” offset=”vc_col-lg-6″][ld_simple_heading tag=”h4″ transform=”uppercase” highlight_animation=”lqd-highlight-fadein” highlight_height=”144%” highlight_offset=”-22%” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” highlight_color=”rgba(74, 142, 222, 0.15)” highlight_roudness=”15px” fs=”text_small:13px” fw=”text_small:600″ ls=”text_small:0.07em” margin=”bottom_small:1.15em”]ساختار[/ld_simple_heading][vc_separator color=”custom” border_width=”2″ accent_color=”rgba(255,255,255,0.05)” css=”.vc_custom_1616597825367{margin-bottom: 12px !important;}”][vc_row_inner responsive_css=”padding_left_large:17px”][vc_column_inner enable_link=”enable_column_link” enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”1/2″ enable_overlay=”yes” responsive_css=”margin_right_large:20px|padding_right_large:15px|padding_left_large:15px|margin_left_medium:-40px|padding_right_medium:25px|padding_left_medium:25px” css=”.vc_custom_1617358165631{padding-top: 18px !important;padding-bottom: 18px !important;border-radius: 5px !important;}” hover_overlay_bg=”rgb(44, 43, 46)” link=”url:https%3A%2F%2Foriginalhub.liquid-themes.com%2Felements-events%2F||target:%20_blank|”][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:17px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0.5em”]افزونه رویداد اختصاصی[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.37)” fs=”text_small:15px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0px”]به صورت رایگان.[/ld_simple_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_link=”enable_column_link” enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”1/2″ enable_overlay=”yes” responsive_css=”padding_right_large:15px|padding_left_large:15px|margin_left_medium:-40px|padding_right_medium:25px|padding_left_medium:25px” css=”.vc_custom_1617357714874{padding-top: 18px !important;padding-bottom: 18px !important;border-radius: 5px !important;}” hover_overlay_bg=”rgb(44, 43, 46)” link=”url:https%3A%2F%2Fadaptivecolorspro.liquid-themes.com%2F||target:%20_blank|”][ld_simple_heading highlight_height=”114%” highlight_offset=”-7%” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:17px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0.5em” highlight_color=”rgba(255, 85, 85, 0.15)” highlight_roudness=”15px”]رنگ های تطبیقی   اختصاصی [/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.37)” fs=”text_small:15px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0px”]برای پس زمینه، لوگو و هدر.[/ld_simple_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_link=”enable_column_link” enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”1/2″ enable_overlay=”yes” responsive_css=”margin_right_large:20px|padding_right_large:15px|padding_left_large:15px|margin_left_medium:-40px|padding_right_medium:25px|padding_left_medium:25px” css=”.vc_custom_1617358173975{padding-top: 18px !important;padding-bottom: 18px !important;border-radius: 5px !important;}” hover_overlay_bg=”rgb(44, 43, 46)” link=”url:https%3A%2F%2Fasymmetric-agencypro.liquid-themes.com%2F||target:%20_blank|”][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:17px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0.5em”]ماژول هدر عمودی[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.37)” fs=”text_small:15px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0px”]همراه رنگ های پویا و ماژول ها.[/ld_simple_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_link=”enable_column_link” width=”1/2″ enable_overlay=”yes” responsive_css=”padding_right_large:15px|padding_left_large:15px|margin_left_medium:-40px|padding_right_medium:25px|padding_left_medium:25px” css=”.vc_custom_1617357482505{padding-top: 18px !important;padding-bottom: 18px !important;border-radius: 5px !important;}” hover_overlay_bg=”rgb(44, 43, 46)” link=”url:https%3A%2F%2Fparallaxpro.liquid-themes.com%2F||target:%20_blank|”][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:17px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0.5em”]ردیف / ستون چسبان[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.37)” fs=”text_small:15px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0px”]ماسک تصویر با شکل پویا[/ld_simple_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_link=”enable_column_link” enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”1/2″ enable_overlay=”yes” responsive_css=”margin_right_large:20px|padding_right_large:15px|padding_left_large:15px|margin_left_medium:-40px|padding_right_medium:25px|padding_left_medium:25px” css=”.vc_custom_1617358180815{padding-top: 18px !important;padding-bottom: 18px !important;border-radius: 5px !important;}” hover_overlay_bg=”rgb(44, 43, 46)” link=”url:http%3A%2F%2Fappblockspro.liquid-themes.com%2F||target:%20_blank|”][ld_simple_heading highlight_height=”114%” highlight_offset=”-7%” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:17px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0.5em” highlight_color=”rgba(255, 255, 255, 0.15)” highlight_roudness=”15px”]بلوک صفحات   محبوب [/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.37)” fs=”text_small:15px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0px”]ردیف های انباشته شده با منو سفارشی.[/ld_simple_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_link=”enable_column_link” enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”1/2″ enable_overlay=”yes” responsive_css=”padding_right_large:15px|padding_left_large:15px|margin_left_medium:-40px|padding_right_medium:25px|padding_left_medium:25px” css=”.vc_custom_1617357720751{padding-top: 18px !important;padding-bottom: 18px !important;border-radius: 5px !important;}” hover_overlay_bg=”rgb(44, 43, 46)” link=”url:http%3A%2F%2Fsplitpro.liquid-themes.com%2F||target:%20_blank|”][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:17px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0.5em”]نشانگر موس سفارشی[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.37)” fs=”text_small:15px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0px”]سفارشی سازی و جایگزینی نشانگر موس.[/ld_simple_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-6″ css=”.vc_custom_1616755094874{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_simple_heading tag=”h4″ transform=”uppercase” highlight_animation=”lqd-highlight-fadein” highlight_height=”144%” highlight_offset=”-22%” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” highlight_color=”rgba(255, 255, 255, 0.15)” highlight_roudness=”15px” fs=”text_small:13px” fw=”text_small:600″ ls=”text_small:0.07em” margin=”bottom_small:1.15em”]المان ها[/ld_simple_heading][vc_separator color=”custom” border_width=”2″ accent_color=”rgba(255,255,255,0.05)” css=”.vc_custom_1616597825367{margin-bottom: 12px !important;}”][vc_row_inner responsive_css=”padding_left_large:17px”][vc_column_inner enable_link=”enable_column_link” enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”1/2″ enable_overlay=”yes” responsive_css=”margin_right_large:20px|padding_right_large:15px|padding_left_large:15px|margin_left_medium:-40px|padding_right_medium:25px|padding_left_medium:25px” css=”.vc_custom_1617358086194{padding-top: 18px !important;padding-bottom: 18px !important;border-radius: 5px !important;}” hover_overlay_bg=”rgb(44, 43, 46)” link=”url:%23|||”][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:17px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0.5em”]بخش های قابل اسکرول[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.37)” fs=”text_small:15px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0px”]ردیف چسبان با منو سفارشی[/ld_simple_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_link=”enable_column_link” enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”1/2″ enable_overlay=”yes” responsive_css=”margin_right_large:20px|padding_right_large:15px|padding_left_large:15px|margin_left_medium:-40px|padding_right_medium:25px|padding_left_medium:25px” css=”.vc_custom_1617358142971{padding-top: 18px !important;padding-bottom: 18px !important;border-radius: 5px !important;}” hover_overlay_bg=”rgb(44, 43, 46)” link=”url:https%3A%2F%2Foriginalhub.liquid-themes.com%2Felements-3d-depth-banner%2F||target:%20_blank|”][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:17px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0.5em”]نقشه سه بعدی عمیق[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.37)” fs=”text_small:15px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0px”]صحنه های سه بعدی پویا با تصاویر ایستا[/ld_simple_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_link=”enable_column_link” enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”1/2″ enable_overlay=”yes” responsive_css=”margin_right_large:20px|padding_right_large:15px|padding_left_large:15px|margin_left_medium:-40px|padding_right_medium:25px|padding_left_medium:25px” css=”.vc_custom_1617358095898{padding-top: 18px !important;padding-bottom: 18px !important;border-radius: 5px !important;}” hover_overlay_bg=”rgb(44, 43, 46)” link=”url:https%3A%2F%2Fdigitalpro.liquid-themes.com%2F||target:%20_blank|”][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:17px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0.5em”]تصاویر ماسک شده[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.37)” fs=”text_small:15px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0px”]شکل های پویا برای ماسک تصویر[/ld_simple_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_link=”enable_column_link” enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”1/2″ enable_overlay=”yes” responsive_css=”margin_right_large:20px|padding_right_large:15px|padding_left_large:15px|margin_left_medium:-40px|padding_right_medium:25px|padding_left_medium:25px” css=”.vc_custom_1617358155463{padding-top: 18px !important;padding-bottom: 18px !important;border-radius: 5px !important;}” hover_overlay_bg=”rgb(44, 43, 46)” link=”url:https%3A%2F%2Fproductshoppro.liquid-themes.com%2F||target:%20_blank|”][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:17px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0.5em”]لغزنده[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.37)” fs=”text_small:15px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0px”]کاروسل بینهایت و پویا[/ld_simple_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_link=”enable_column_link” enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”1/2″ enable_overlay=”yes” responsive_css=”margin_right_large:20px|padding_right_large:15px|padding_left_large:15px|margin_left_medium:-40px|padding_right_medium:25px|padding_left_medium:25px” css=”.vc_custom_1617358102135{padding-top: 18px !important;padding-bottom: 18px !important;border-radius: 5px !important;}” hover_overlay_bg=”rgb(44, 43, 46)” link=”url:https%3A%2F%2Fdigitalpro.liquid-themes.com%2F||target:%20_blank|”][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:17px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0.5em”]ذرات تعاملی[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.37)” fs=”text_small:15px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0px”]صحنه های پویا و تعاملی ایجاد کنید.[/ld_simple_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_link=”enable_column_link” enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”1/2″ enable_overlay=”yes” responsive_css=”margin_right_large:20px|padding_right_large:15px|padding_left_large:15px|margin_left_medium:-40px|padding_right_medium:25px|padding_left_medium:25px” css=”.vc_custom_1617358149649{padding-top: 18px !important;padding-bottom: 18px !important;border-radius: 5px !important;}” hover_overlay_bg=”rgb(44, 43, 46)” link=”url:https%3A%2F%2Fmarketingpro.liquid-themes.com%2F||target:%20_blank|”][ld_simple_heading highlight_height=”114%” highlight_offset=”-7%” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:17px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0.5em” highlight_color=”rgba(64, 221, 221, 0.2)” highlight_roudness=”15px”]جداکننده پویا   داغ [/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.37)” fs=”text_small:15px” fw=”text_small:500″ ls=”text_small:0.02em” margin=”bottom_small:0px”]جدا کننده ردیف با انیمیشن.[/ld_simple_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.